şişli escort - izmir escort - beylikdüzü escort - porno izle - eryaman escort - adana escort - keçiören escort - esmer porno izle - hd porno izle - seks hikayeleri

Bilecik dini gezilecek yerler listesi 2022

bilecik dini gezilecek yerler

Bilecik tarihi camileri, türbeleri, hanları ve dini gezilecek yerler

Derin tarihi ve Osmanlının kuruluş temellerinin atıldığı Bilecik dini gezilecek yerler için bir gezi rehberi hazırladım.

Osmanlı medeniyetinin ve doğuşunun temellerinin atıldığı yerdir Bilecik. Görkemli tarihi, zengin kültürü ile günümüze birçok tarihi camiler, türbeler, hanlar bırakmış. Dini turizmin merkezleri arasında bulunan Bilecik’in ilçe ilçe gezilecek manevi yerleri…

SÖĞÜT TARİHİ VE DİNİ GEZİLECEK YERLERİ

Osmanlı tarihinin sıfır noktasıdır Söğüt. Yedi iklime üç kıtaya hükmetmiş bir devletin merkezidir.

Söğüt Ertuğrul Gazi Mescidi;

Ertuğrul Gazi döneminde yapılan mescidin içindeki su kuyusundan dolayı kuyulu mescide denir. Etrafındaki yerleşim yeri istimlak edilerek çevresi genişletilip ziyaret edilebilir hale getirilmiş.

Ertuğrul Gazi Türbesi, söğüt, bilecik

Ertuğrul Gazi Türbesi

ertuğrul-gazi-türbesi söğüt, bilecik dini gezilecek yerler

Söğüt Çelebi Mehmet Cami:

Çelebi Mehmet tarafından yaptırılan camii Söğüt hükümet konağı karşısında bulunuyor. Günümüze birkaç defa tamir ve restorasyonlar ile orijinalliğinin dışına çıkmıştır.

Çelebi Mehmet Camii Söğüt Bilecik

Çelebi Mehmet Camii Söğüt Bilecik

Ertuğrul Gazi Türbesi ve çeşmesi ; (Bilecik dini Gezilecek Yerler)

Osman oğullarının atası Ertuğrul Gazi’nin türbesi Söğüt’tedir. Tarihi türbe tam olarak kimin yaptırdığı belli olmasa da Çelebi Mehmet tarafından yaptırıldığına dair birkaç bilgi bulunuyor. Zamanla yıpranan türbe 3. Mustafa tarafından tamir ettirilmiş. 1905 yılında etrafındaki evler istimlak edilerek etrafı genişletilmiş. İnanç turizmi adına her yıl binlerce ziyaretçisi oluyor. En önemli ziyaretçileri ise Her yıl Karakeçililerin orta Asyalı göçebe kıyafetleri ile  bu türbe de marşlar söylerler. At üzerinde geçit törenle ve kutlamalar yapılır.

ertuğrul-gazi-mescidi-sögüt

Ertuğrul-Gazi-Mescidi-Sögüt (Bilecik Dini gezilecek yerler)

Türbenin yakınlarında Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun ile Oğlu Savcı Bey’in mezarları bulunuyor. Osman Gazi’nin geçici olarak yapılan mezarı da buruda bulunuyor.

ertuğrul-gazi-kuyulu-mescid

Ertuğrul-Gazi-Kuyulu-Mescid Bilecik

Söğüt Hamidiye Cami;

Söğüt Sultan 2. Abdulhamit’in yaptırdığı Hamidiye Camii’sinin yapım masrafları padişahın hazisinden karşılanmış. Tek minareli olarak yapılan cami, da sonra 1907 yılında önemini artırmak için ikinci minaresi de yapılmış.

Hamidiye-Cami-Söğüt Bilecik

Hamidiye-Cami-Söğüt Bilecik

Sultan 2. Abdülhamit Söğüt’te üzerinde kendi tuğrası da bulunan bir İdari ‘de yaptırmış. 1905 yılında yaptırılan bina 2 katlı kırmızı kesme taştan yapılmış.

Kaymakam Sait Bey Çeşmesi,

1919 da Kaymakam Sait bey tarafından yaptırılan çeşme Osmanlı döneminin en son çeşme örneğidir.

Sait-Bey-Çeşmesi Söğüt

Sait-Bey-Çeşmesi Söğüt

Dursun Fakıh Türbesi

Osman Gazi Adına ilk hutbeyi okuyan tarihe geçmiş olan Dursun Fakıh Edebali’nin tedrisinden geçmiştir. Kadılık ve İmamlık yapan Dursun Fakih Osmanlının kuruluşundaki en önemli dini alimlerden biridir. Türbesi Küre köyündeki bir tepe üzerinde buluyor.

Dursun-Fakıh-Türbesi

Dursun-Fakıh-Türbesi

Ertuğrul Gazi Müzesi;

Belediye Reisi Memiş Ağa tarından 20. Y.y. başlarında Sarse evi olarak yaptırılmış. Günümüzde Müze binası olarak kullanılan evde döneme ait bir çok eser bulunuyor.

Ertuğrul-Gazi-Müzesi Söğüt-Bilecik dini gezilecek yerler listesi

Ertuğrul-Gazi-Müzesi Söğüt-Bilecik

BİLECİK TARİHİ VE DİNİ GEZİLECEK YERLERİ

Çok eski bir yerleşim yeri olan Bilecik; Mısır, Hitit, Filig, Pers ve İskender egemenliğinin ardından Türklerin 1071 Malazgirt ile Anadolu ya girişinden sonra Selçuklu ve Osmanlı egemenliğine girdi.  Osmanlının kuruluşunun temellerinin atıldığı bu şehirde Sultan 2. Abdulhamit’in tahta çıkmasıyla birlikte önem ve 1885 yılında Ertuğrul sancağı verilmiş.

Şeyh Edebali Türbesi;

Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında yaşamış bir din bilginidir. Osman Gazi’nin kayın pederi ve Hocasıdır. Osmanlı Devletinin de fikir babası olarak bilinir. Şeyh Edebali Eskişehir’de kendi yaptırdığı zaviyede öğrenci yetiştirir ve halka yol gösterirmiş. Ayrıca Bilecik’te yaptırdığı dergahta Osman gaziyi de misafir etmiştir.

Şeyh-Edebali-Türbesi Bilecik

Şeyh-Edebali-Türbesi Bilecik

Rivayete göre; Osman Gazi’nin bu dergahta bulunduğu bir gece rüyasında Şeyh Edebali’nin göğsünden bir ayın çıkıp kendi göğsüne girdiği ve göğsünden bir ağaç çıkıp dallarının kapladığını görmüş. Ve Şeyh Edebali rüyayı şöyle tabir etmiştir. “Sen Ertuğrul gazi oğlu Osman, babandan sonra Bey olacaksın, Kızım Bala hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar nice devletleri bir çatı altında toplayacaktır.”  Demiştir. 1326 yılında 120 yaşlarında burada vefat etmiş. Tekkesinin olduğu yerde defnedilmiş. Türbe Orhan Gazi Caminden 50 metre kadar yukarıda kayalık üzerindedir.

şeyh-edebali-türbesi-1

Yine Orhan Gazi tarafından yapıldığı biliniyor. Türbede kadın kabri yoktur. Kendi neslinden 7 yetişkin ve 4 çocuk kabri vardır. Bu türbenin yan tarafında bir türbe daha var.  Burada ise Bala Hatun ve annesinin sandukaları olduğu düşünülüyor.

Osman Gazi Camii:

Eski Bilecik içinde bur kayalık üzerine 14. Yy. da yapılmış. Cami minaresi camiden 30 metre kadar ileride bulunur. 1898 yılında restore edilerek iki minare daha ilave edilmiş.

Orhangazi-gazi-camii Bilecik

Orhangazi-gazi-camii Bilecik

Bilecik Saat Kulesi;

Saat kulesi bir çok şehirde olduğu gibi Bilecik’in kimliği gibi olmuştur. Osmanlı döneminde saat kilesi yapma geleneği 16. Y.y. sonlarında başladığı görülüyor. Anadolu’da saat kulelerinin yaygınlaşmasının sebebi ise, Sultan 2. Abdulhamit tahta çıkışının 25. Yılında valilere gönderdiği bir ferman ile başlamış. Bu ferman ile birlikte 1907’ de dönem valisi tarafından yaptırılmış.

Bilecik-Saat-Kulesi

Bilecik-Saat-Kulesi

Sultan 2. Abdulhamit döneminde Bilecik‘te Hükumet konağı, jandarma kışlaları, idari binalar gibi bir çok  tarihi yapı bulunuyor. Bugün bile kullanılan belediye binası o günün hükumet konağıdır.

Bilecik Orhangazi İmareti:

Orhangazi caminin karşı yamacında bulunan imaret istasyona giden anayolun hemen alt tarafındadır. 14. Y.y. yapıldığı tahmin ediliyor. Malakar tekniğinin ilk kullanıldığı örnek olarak biliniyor.

Orhangazi İmaret Bilecik

Bilecik Hapishane Binası:

Eski hükumet binasının karşısına yapılmış. 1794 yılında jandarma binası olarak düşünüldüğünden iki katlı düşünülmüş. Binanın alt katı sonraları hapishaneye çevrilmiş. 1912 yılında büyük bir tamirat görmüş. 25 yıl öncesine kadar hapishane olarak kullanılan bu tarihi bina 1999 yılında Müzeye çevrilmiş.

bilecik-hapishanesi

Bilecik Tarihi Hapishanesi

GÖLPAZARI TARİHİ VE DİNİ GEZİLECEK YERLERİ

Gazi Mihal Bey’in Gölpazarı ilçesinde  Külliye olarak Taşhan, Zincirlikuyu, Gazi Mihal Camii ve Hamam ile birlikte 4 eseri bulunuyor.

Mihal Gazi Cami;

Mihal Gazi Cami torunu tarafından 1415 yılında yaptırılmış. Kaza müdürü Mehmet Ağa tarafından 1814 yılında yenilenmiş. Hasarlı olan minaresi 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tekrar yaptırılmıştır. Mihal Gazi Camii şu anda halkın hizmetindedir. Gölpazarı çarşısında bulunan Mihal Gazi Camii, Çarşı Camii olarak da biliniyor.

Mihal-Gazi-Camii Bilecik

Mihal-Gazi-Cami Bilecik

Taş Han (Gazi Mihal Hanı) (Bilecik dini gezilecek yerler)

Günümüzde Taş Han olarak bilinen Gazi Mihal Hanı; Kervanların konaklamaları için yapılan Taş Han Kesme taş yapılarındandır. Kapı üstündeki kitabesinde ise şöyle yazar “Bu mübarek binanın yapımı, hayır sahibi, sıkıntıları gideren ve yöneticilerin en adaletli olanı Mihal bey tarafından 1415 yılında başlanıp 1418 yılında tamamlanmıştır.” 

mihalgazi-taş-han

Mihal Gazi-Taş-Han

VEZİRHAN TARİHİ VE DİNİ GEZİLECEK YERLER

Köprülü Mehmet Paşa Kervan Sarayı;

Bilecik Vezirhan’da bulunan Kervansaray Veziriazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından 17. Y.y. başlarında yaptırılmış. Kervansaray tuğla ve kesme taşlardan yapılmış, üstü ahşap kırma çatısıyla kapatılmış. 1915 yılında çöken çatı geçtiğimiz yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek yapılmış. Oldukça büyük olan Kervansarayı görmeden gitmeyin.

köprülü-mehmet-paşa-hanı Bilecik dini gezilecek yerler listesi

Köprülü-Mehmet-Paşa-Hanı

Köprülü Mehmet Paşa Camii:

Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayın hemen yanında bulunan camii 1600’lü yıllarda yapılmış. Döneme uygun kesme taşlardan yapılan cami kare biçimlidir. Mimar Sinan tarafından yapıldığı iddia eden camii aslen kimin yaptığı belli değildir. İbadete açık olan Köprülü Mehmet Paşa Camii minaresi 1965 yılında yenilenmiş.

OSMANELİ TARİHİ VE DİNİ GEZİLECEK YERLER

Rüstem Paşa Cami:

Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı Rüstem Paşa tarafından 1516 yılında yapılmış. Camii Mimar Sinan’ın çırakları tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Osmaneli çarşı merkezde bulunan camii ibadete açıktır.

Rüstem Paşa cami Vezirhan Bilecik

Rüstem Paşa Cami Vezirhan Bilecik

rüstem-paşa-camii- vezirhan, Bilecik dini gezilecek yerler listesi

Osmaneli tarihi Kilise;

Osmaneli içerisinde bulunan bu kilisenin ön cephesi iki çan kulesi bulunuyor. 1924 yılında ki mübadele de Rumlar gidince kilise bakımsız halde kalmış.  Çevre düzenlemesi yapılmış olan kilisede restorasyon için  gün sayıyor.

kilise-osmaneli

klise-içi osmaneli bilecik

 

BOZÜYÜK TARİHİ VE DİNİ GEZİLECEK YERLER

Kumral Abdal Türbesi;

Osmanlı Devleti kurucusu Osman Gazi’nin göreceği rüyayı daha önceden gören Kumral Abdal’ın türbesindeyiz. 1210- 1280 yılları arasında yaşayan Kumral Abdal Şeyh Edebali’nın öğrencisidir.

Kumral-Abdal-Türbesi Söğüt Bilecik dini gezilecek yerler listesi

Kumral-Abdal-Türbesi Bozüyük / Bilecik

Savcı Bey Türbesi;

Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan biridir. Ertuğrul Gazi üç oğlunu da silah ve manevi ilimlerde güzel yetiştirmiş. Savcı Bey bir savaşta şehit düşmüş ve çam ağacının altına gömülmüş. Onun anısına o ağaca kandiller yakılmaya başlanmış. Onun bulunduğu yere bugün kandilli çam adı verilmiş. Bozüyük’ün Kandilli köyünde türbesi bulunan Savcı Bey ilim ve irfan yönünde insanlığa örnek olmuştur.

savcı-bey-türbesi

Savcı-bey-türbesi

Ertuğrul Gazi Silah Arkadaşlarının Kabirleri;

Karadonan namıyla Hamza Bey’in türbesi Bözüyük Tekke mahallasinde bulunuyor.  Kamuran Gazi’nin türbesi ise Metris Tepe’dedir.

silah-arkadaşı-türbe Bilecik dini gezilecek yerler listesi

Bözüyük Kasım Paşa camii

Bozüyük’ün kuruluş camisi olmuştur.  1525 yılında Rodos seferine giden Kanuni Sultan Süleyman’ın paşalarından  Kasım Paşa tarafından yapılmış. Rodos seferi için çıktığı yolda burada iyi ağırlanan Kasım paşa  Eğer zafer ile dönersem buraya bir camii yaptırıcam der. Rodos zaferinden sonra ise Kendi isminin verildiği bu Camiiyi yaptırır.  

kasımpaşa-camii Bozüyük

Kasımpaşa-Camii

Rodos seferi 100 bin kişi karadan 10 bin kişi denizden Marmaris den yapılıyor. Rodos Zaferinin ganimeti ile 1528 yılında bu cami tamamlanıyor.

Bilecik dini gezilecek yerler listesi kasım-paşa-camii-1

Bözüyük Kurtuluş Savaşı Anıtları;

İnönü Şehitliği:

En kanlı savaşların yapıldığı Akpınar Köyü’ndedir. 1927 yılında yapılan anıt ve şehitliği o bölgede şehit olmuş 848 şehit mezarları burada defnedilmiş.

inönü-şehitliği

Anıtta Arapça olarak; Ey yolcu burada gördüğü mezar Türklerin istiklal abidesidir. Bir gökten Bir göğe haykıran rüzgar İnönü cenkinin zafer sesidir” yazılıdır.

İntikam Tepe Şehitliği;

2. İnönü savaşında Karaağaç sırtlarında şehit olan 200 kadar askerin defnedildiği 63 mezardan oluşmuş.

Bilecik dini gezilecek yerler listesi intikam-tepe-şehitliği

Metris Tepe Zafer Anıtı;

Cumhuriyetin 50. Yıl dönümünde Bilecik valiliğince 1975 yılında yapılmış. Yüksek bir tepeye yapılmış anıtın hitabesinde Atatürk’ün Batı cephesi komutanı İsmet Paşa’ya gönderdiği telgraf yer alıyor. “Siz orada yalnız düşmanı değil Miletin Maküs talihinide yendiniz

Bilecik dini gezilecek yerler listesi metris-tepe-şehitliği

Bu tarihi ve dini yerlerin bize öğrettiği;

Savaşlar sadece şehirleri yok etmemiş Anadolu’da; şehirlerin, tarihi kalıntıların, kütüphanelerini, kültürlerini ve yaşanmışlıklarını da tahrip etmiştir.  Şehirleri her yönüyle yeniden oluşturmak için gerekli kültürel birikimlerimiz var.  Tarihi eserlerimize sahip çıkalım ki! Gelecek nesillerde bizden kalan kültürel mirasları korumayı sürdürsünler. Şeyh Edebali Demişki! “Geçmişine sahip çık ki, geleceğine sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki!, nereye gideceğini unutmayasın”

Bilecik tarihi camileri, türbeleri, hanları ve dini gezilecek yerler için Derin tarihi ve Osmanlının kuruluş temellerinin atıldığı Bilecik ‘in ilçelerindeki dini yerleri gezmiş olduk.

Yanınızda müze kart bulunsun. Cami ve türbeler için Müze kart gerekmiyor ama Müzeler için gerekebilir.

Not: Bu bilgiler Bilecik tarihçilerin ve belediyenin katkılarıyla hazırlanan belgesellerden alınmıştır.

 

Yayınlarımı, gezi ve doğa sporlarını güncel takip etmek için ;


instagram : @turluyorumnet

Facebook : turluyorum.net

Youtube  : turluyorum net

0 0 0 0 0 0
  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

    • nihat3 sene önce
    • Gezmeye doyamadığım illerden bir tanesi.

Sıradaki içerik:

Oltu gezilecek yerler ve oltu taşı – Erzurum

Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478

Alanya eskort Manavgat eskort Fethiye eskort Kemer eskort Didim eskort Çanakkale eskort Aydın eskort Muğla eskort Tekirdağ eskort Manisa eskort Balıkesir eskort Trabzon eskort Elazığ eskort Ordu eskort Kütahya eskort Isparta eskort Rize eskort Kahramanmaraş eskort Yalova eskort Giresun eskort Yozgat eskort Tokat eskort Şanlıurfa eskort Sivas eskort Batman eskort Erzurum eskort Sinop eskort Kırşehir eskort Karaman eskort Kırıkkale eskort Bolu eskort Amasya eskort Niğde eskort Uşak eskort Edirne eskort Çorum eskort Osmaniye eskort Zonguldak eskort Van eskort Erzincan eskort Söke eskort Bodrum eskort Çerkezköy eskort Akhisar eskort Bandırma eskort Ayvacık eskort Akçaabat eskort Karakoçan eskort Altınordu eskort Tavşanlı eskort Eğirdir eskort Ardeşen eskort Afşin eskort Altınova eskort Bulancak eskort Sorgun eskort Erbaa eskort Viranşehir eskort Zara eskort Kozluk eskort Aziziye eskort Ayancık eskort Kaman eskort Ermenek eskort Keskin eskort Gerede eskort Göynücek eskort Bor eskort Banaz eskort Havsa eskort Osmancık eskort Bahçe eskort Alaplı eskort Başkale eskort Kemah eskort Nazilli eskort Fethiye eskort Çorlu eskort Alaşehir eskort Altıeylül eskort Biga eskort Araklı eskort Kovancılar eskort Fatsa eskort Simav eskort Yalvaç eskort Çayeli eskort Dulkadiroğlu eskort Çiftlikköy eskort Espiye eskort Sarıkaya eskort Niksar eskort Suruç eskort Yıldızeli eskort Sason eskort Horasan eskort Boyabat eskort Mucur eskort Sarıveliler eskort Yahşihan eskort Göynük eskort Gümüşhacıköy eskort Çamardı eskort Eşme eskort İpsala eskort Sungurlu eskort Hasanbeyli eskort Çaycuma eskort İpekyolu eskort Refahiye eskort Kuşadası eskort Marmaris eskort Süleymanpaşa eskort Turgutlu eskort Susurluk eskort Gelibolu eskort Of eskort Ünye eskort Domaniç eskort Fındıklı eskort Elbistan eskort Çınarcık eskort Tirebolu eskort Akdağmadeni eskort Turhal eskort Eyyübiye eskort Suşehri eskort Yakutiye eskort Gerze eskort Mengen eskort Merzifon eskort Ulukışla eskort Sivaslı eskort Keşan eskort Kadirli eskort Ereğli eskort Özalp eskort Tercan eskort Efeler eskort Didim eskort Çine eskort Dalaman eskort Menteşe eskort Milas eskort Ortaca eskort Seydikemer eskort Ergene eskort Kapaklı eskort Malkara eskort Salihli eskort Şehzadeler eskort Soma eskort Yunusemre eskort Ayvalık eskort Bigadiç eskort Burhaniye eskort Gönen eskort Karesi eskort Çan eskort Yenice eskort Ortahisar eskort Yomra eskort Perşembe eskort Pazar eskort Onikişubat eskort Pazarcık eskort Türkoğlu eskort Eynesil eskort Görele eskort Piraziz eskort Yağlıdere eskort Çayıralan eskort Boğazlıyan eskort Zile eskort Siverek eskort Karaköprü eskort Haliliye eskort Akçakale eskort Şarkışla eskort Gemerek eskort Oltu eskort Palandöken eskort Mudurnu eskort Suluova eskort Taşova eskort Toprakkale eskort Kilimli eskort Tuşba eskort Üzümlü eskort İstanbul escort Ataşehir escort Pendik escort Kartal escort Maltepe escort Ümraniye escort Kurtköy escort Kadıköy escort Anadolu yakası escort Avrupa yakası escort Şişli escort Mecidiyeköy escort Şirinevler escort Avcılar escort Halkalı escort Beylikdüzü escort Bakırköy escort Ataköy escort nutten berlin abu dhabi escorts Sex hikayeleri Seks hikayeleri porno izle bitly